Przeskocz do treści

Usługi Geodezyjne

   

Usługi Geodezyjne

Moja firma powstała w 1998.

Jestem absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Posiadam uprawnienia geodezyjne nr 16311 w zakresach: 1, 2, 4 od 1997 roku

Jestem geodetą, który doświadczenie zawodowe zdobywał w dużych krakowskich przedsiębiorstwach geodezyjnych (Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne). Pracując w nich obsługiwałem lub kierowałem obsługą geodezyjną m.in. takich dużych  inwestycji  jak  budowa V-go wielkiego pieca w krakowskiej hucie stali (obecnie Arcellor Mittal), budowa mostu Kotlarskiego, budowa Oczyszczalni Ścieków „Płaszów II” i Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów na tejże oczyszczalni. Zajmowałem się także pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych i krakowskich mostów na Wiśle.
Obecnie wykonuję wszelkie prace geodezyjne związane z małymi i średnimi inwestycjami, ale jestem w stanie obsługiwać również duże budowy.
Do wykonanych przez moją firmę  prac należą między innymi: rozbudowa szkół w Zabierzowie, Rząsce i Bolechowicach, obsługi budowy hal produkcyjnych, czy magazynowych. Ostatnio ukończyłem obsługę geodezyjną odbudowy wałów wiślanych prawego brzegu Wisły w rejonie ul.Widłakowej w Krakowie.
Współpracuję z biurami architektonicznymi i osobami fizycznymi, dla których wykonuję mapy syt.-wys. dla celów projektowych, sporządzam dokumentacje do celów prawnych, wykonuję prace związane z przebiegiem granic (wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości), oraz wytyczam obiekty budowlane w terenie.
Do innych obszarów moich zainteresowań zawodowych należą pomiary obiektów przemysłowych, maszyn i urządzeń (np.pomiary suwnic, torów kolejowych, obiektów budownictwa wodnego, pomiary przemieszczeń i odkształceń dużych i małych obiektów).
Wykonuję prace nietypowe, jak np. pomiary czynnych podziemnych kolektorów ściekowych, pomiary inżynierskie obiektów technicznych np. konstrukcji stalowych, kominów, rurociągów, pomiary geometrii osi maszyn i urządzeń.

Wolny czas poświęcam turystyce wysokogórskiej zimowej i letniej i turystyce rowerowej – zapraszam do obejrzenia zdjęć z moich wycieczek w zakładce „po godzinach”

Zapraszam do współpracy

Reklamy