Przeskocz do treści

Usługi Geodezyjne

 

Usługi Geodezyjne

Jestem absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Studia w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym w 1992 roku.

Dyplom AGH

Posiadam uprawnienia geodezyjne nr 16311 w zakresach: 1, 2, 4 od 1997 roku.

Działalność gospodarczą w zakresie geodezji rozpocząłem w 1998 roku

Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywałem w dużych krakowskich przedsiębiorstwach geodezyjnych (Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne). Pracując w ostatnim z nich obsługiwałem lub kierowałem obsługą geodezyjną m.in. takich dużych  inwestycji  jak  budowa V-go wielkiego pieca w krakowskiej hucie stali (obecnie Arcellor Mittal), budowa mostu Kotlarskiego, budowa Oczyszczalni Ścieków „Płaszów II” i Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów na tejże oczyszczalni. Zajmowałem się także pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych i krakowskich mostów na Wiśle.

Do wykonanych przez moją firmę  prac należą między innymi: rozbudowa szkół w Zabierzowie, Rząsce i Bolechowicach, obsługi budowy hal produkcyjnych, czy magazynowych, obsługa geodezyjna odbudowy wałów wiślanych prawego brzegu Wisły w rejonie ul.Widłakowej w Krakowie. Ostatnio ukończyłem rozbudowę parkingu i układu drogowego przy IKEA w Krakowie oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Krakowie przy ul.Kłuszyńskiej (Opatkowice).                          Wykonuję obsługę geodezyjną (niwelacja precyzyjna) przy próbach obciążeniowych mostów.

Specjalizuję się w pomiarach jezdni podsuwnicowych i mostów suwnic.

Wykonuję prace nietypowe, jak np. pomiary czynnych podziemnych kolektorów ściekowych, pomiary inżynierskie obiektów technicznych np. konstrukcji stalowych, kominów, rurociągów, pomiary geometrii osi maszyn i urządzeń.

Współpracuję z biurami architektonicznymi i osobami fizycznymi, dla których wykonuję mapy do celów projektowych, sporządzam dokumentacje do celów prawnych, wykonuję prace związane z przebiegiem granic (wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości), oraz wytyczam obiekty budowlane w terenie.

Wolny czas poświęcam turystyce wysokogórskiej zimowej i letniej i turystyce rowerowej – zapraszam do obejrzenia zdjęć z moich wycieczek w zakładce „po godzinach”

Zapraszam do współpracy

Reklama