Przeskocz do treści

Usługi Geodezyjne

 

Usługi Geodezyjne

Moja firma powstała w 1998.

Jestem absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Posiadam uprawnienia geodezyjne nr 16311 w zakresach: 1, 2, 4 od 1997 roku

Jestem geodetą, który doświadczenie zawodowe zdobywał w dużych krakowskich przedsiębiorstwach geodezyjnych (Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne). Pracując w nich obsługiwałem lub kierowałem obsługą geodezyjną m.in. takich dużych  inwestycji  jak  budowa V-go wielkiego pieca w krakowskiej hucie stali (obecnie Arcellor Mittal), budowa mostu Kotlarskiego, budowa Oczyszczalni Ścieków „Płaszów II” i Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów na tejże oczyszczalni. Zajmowałem się także pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych i krakowskich mostów na Wiśle.

Obecnie wykonuję wszelkie prace geodezyjne związane z małymi i średnimi inwestycjami, ale jestem w stanie obsługiwać również duże budowy.

Do wykonanych przez moją firmę  prac należą między innymi: rozbudowa szkół w Zabierzowie, Rząsce i Bolechowicach, obsługi budowy hal produkcyjnych, czy magazynowych, obsługa geodezyjna odbudowy wałów wiślanych prawego brzegu Wisły w rejonie ul.Widłakowej w Krakowie. Ostatnio ukończyłem rozbudowę parkingu i układu drogowego przy IKEA w Krakowie oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Krakowie przy ul.Kłuszyńskiej (Opatkowice).                          Wykonuję obsługę geodezyjną (niwelacja precyzyjna) przy próbach obciążeniowych mostów.

Współpracuję z biurami architektonicznymi i osobami fizycznymi, dla których wykonuję mapy do celów projektowych, sporządzam dokumentacje do celów prawnych, wykonuję prace związane z przebiegiem granic (wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości), oraz wytyczam obiekty budowlane w terenie.

Do innych obszarów moich zainteresowań zawodowych należą pomiary obiektów przemysłowych, maszyn i urządzeń (np. pomiary suwnic, torów kolejowych, obiektów budownictwa wodnego, pomiary przemieszczeń i odkształceń dużych i małych obiektów).

Wykonuję prace nietypowe, jak np. pomiary czynnych podziemnych kolektorów ściekowych, pomiary inżynierskie obiektów technicznych np. konstrukcji stalowych, kominów, rurociągów, pomiary geometrii osi maszyn i urządzeń.

Wolny czas poświęcam turystyce wysokogórskiej zimowej i letniej i turystyce rowerowej – zapraszam do obejrzenia zdjęć z moich wycieczek w zakładce „po godzinach”

 

Zapraszam do współpracy